Cpanel hosting (WHM) : จัดการเว็บโฮสติ้ง

Cpanel คืออะไร (what is cPanel?)

Cpanel คืออะไร (what is cPanel?)

Web-hosting-thai พร้อมจัดการ web hosting ด้วย Cpanel

CPanel คือระบบจัดการ web hosting ที่ประกอบด้วยฟีเจอร์มากมาย ช่วยให้คุณจัดการ web hosting ของโดเมนเนมของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้งานผ่านทางหน้าเว็บ เช่น การ upload ไฟล์ สำหรับเว็บไซต์, การจัดการอีเมล์, การสำรองข้อมูล (Backup), การ FTP, CGI script และสถิติของเว็บไซต์ (web site statistics) และอื่นๆ อีกมากมาย และมีระบบอัตโนมัติที่ช่วยให้ผู้ใช้ในการจัดการ ข้อมูลต่างๆ เช่น กำหนดรหัสผ่านผู้ใช้ (user password), จัดการรายชื่ออีเมล์ (email account) และการจัดการฐานข้อมูล mySql database เป็นต้น

รายละเอียดในหน้านี้ จะช่วยให้ท่านมีความเข้าใจ และเริ่มต้นใช้คอนโทรลพาเนลได้โดยง่าย คุณสามารถเยี่ยมชมตัวอย่างการทำงานของ Cpanel web hosting โดยคลิ๊กที่รูปภาพขนาดเล็กด้านล่างเพื่อชมภาพขยายค่ะ


ส่วนประกอบหลักของคอนโทรลพาเนลของ web hosting

ส่วนประกอบหลักของคอนโทรลพาเนลของ thailandwebhost web hosting

ตัวอย่างการใช้งาน web hosting Control panel คำอธิบาย
Change password สำหรับเปลี่ยนรหัสผ่าน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนรหัสผ่านของคอนโทรลพาเนลและ FTP
email support หากต้องการสอบถามปัญหาการใช้งานกับ Support team ของ thailandwebhost.com โปรดคลิ๊กที่นี่
File manager จัดการแฟ้มข้อมูล เช่น สร้าง ลบ หรือย้ายไฟล์ ซึ่งคุณสามารถ Uplad file จากเครื่องของคุณขึ้นไปบน server และแก้ไข Html ได้ด้วย
Help หน้าจออธิบายเกี่ยวกับคอนโทรลพาเนล
Resource meter ปริมาณการใช้ Disk space, email, transfer ในแต่ละวัน
Mail manager จัดการเกี่ยวกับ email เช่น add, update, remove หรือเปลี่ยน password ของ email
Mailing List สำหรับติดตั้ง mailing list ซึ่งหลังจากติดตั้งแล้วจะสามารถใช้ mailing list ได้โดยผ่านหัวข้อ mail manager
Counter สถิติของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
mySQL database ฐานข้อมูล mySQL ซึ่งคุณสามารถสร้าง, แก้ไข, ลบ table หรือ field หรือข้อมูลใน table ได้
Submit site to search engine ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ โดยลงทะเบียนที่ Seach engine ยอดนิยม เช่น Infoseek,Alta Vista,Lycos, Excite, Hot Bot, Yahoo
...และอื่นๆ อีกมากมาย  
Cpanel Features Include:

Backup ของ web hosting

Backup (สำรองข้อมูล)
Restore (นำกลับมาใช้)

FTP ของ web hosting

จัดการ FTP Accounts เช่น Add, Remove, Change Password
Anonymous FTP Controls

Subdomains ของ web hosting

สร้าง/ลบ Subdomains
Subdomain Redirects
Stats for Subdomains

ระบบอีเมล์ (Mail) ของ web hosting

จัดการ Email Accounts เช่น Add, Remove, Change Password
WebMail สำหรับทุกๆ Accounts
ระบบตอบรับอัตโนมัติ (Auto Responders)
Custom Mail Filtering
ส่งต่อไปยัง อีเมล์ account อื่น (Forwarders)
Mailing Lists (mailman)
คัดแยกอีเมล์ขยะ (Spam Filtering)

Network Tools

DNS Lookup
Traceroute

Pre-Installed CGI Scripts

Interchange Cart
Agora Cart
Bulletin Board
Java Chat
HTML Chat
phpMyChat
Random HTML Generator
Java Countdown Generator
Counter Generator
Secure FormMail clone
Java Clock Generator
cgiemail
Entropy Search
Entropy Banner

Database Management

จัดการฐานข้อมูล MySQL Databases เช่น Add, Remove, Change Password, Add Access Hosts
phpMyAdmin Access

สถิติของการใช้เว็บโฮสติ้ง
(Web hosting Stats)

Webalizer Web Stats
Webalizer Ftp Stats
Analog Stats
AWStats
View Latest Visitors
View Bandwidth Usage
View Error Log
Download a raw log file

Site Tools ของ web hosting

Web Protect (htaccess editor)
Ability to Change Site and FrontPage password
Custom Error Pages
Redirects
Ability to Edit Mime Types
Ability to Edit Apache Handlers
Install / Uninstall FrontPage Extensions
Search Engine Submit Tool
File Manager

cPanel languages สำหรับ hosting

english
arabic
brazilian-portuguese
dutch
french
german
indonesian
italian
japanese-euc-jp
japanese-shift_jis
polish
portuguese
romanian
russian
simplified-chinese
spanish
swedish
traditional-chinese

Cpanel : Advances


Host CPANEL
WHM
webhosting cpanel screen - Apache handlers หน้าจอสำหรับการสร้างและจัดการเพิ่มเติมกับสกุุลไฟล์ บนเว็บเซิร์ฟเวอร์

Cpanel - apache handlers

Apache handlers หน้าจอสำหรับการสร้างและจัดการเพิ่มเติมกับสกุุลไฟล์ บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ ประกอบด้วย ฟังก์ชั่นการทำงานกำหนดค่าสกุลไฟล์ที่ต้องการใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์


View Cpanel
Host CPANEL
WHM
webhosting cpanel screen - Cron jobs หน้าจอสำหรับการกำหนดค่าคำสั่งหรือสคริปต์ให้ทำงานซ้ำ

Cpanel - Cron jobs

Cron jobs หน้าจอสำหรับการกำหนดค่าคำสั่งหรือสคริปต์ให้ทำงานซ้ำ ประกอบด้วย ฟังก์ชั่นการกำหนดค่าคำสั่ง หรือกำหนดสคริปต์ที่ต้องการให้ทำงานซ้ำๆ โดยคุณสามารถ
- กำหนดอีเมล์ที่รับแจ้งผลการทำงาน (Email)
- กำหนด ช่วงเวลาที่จะให้คำสั่งทำงานซ้ำ เช่น ทุกนาที ทุกชั่วโมง ทุกวัน ทุกอาทิตย์ หรือทุกเดือน เป็นต้น (Add New Cron Job)
- แก้ไขหรือลบ Cron Jobs (Current Cron Jobs)


View Cpanel
Host CPANEL
WHM
webhosting cpanel screen - ระบบจัดการเว็บโฮสติ้งด้วย Cpanel-Error Pages หน้าจอสำหรับแจ้งข้อผิดพลาดบนเว็บไซต์ ประกอบด้วย ฟังก์ชั่นสำหรับการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ของคุณ โดยคุณสามารถ เลือกชื่อโดเมนที่ต้องการแแก้ไข และ เลือกข้อผิดพลายที่จะทำการแก้ไขได้

Cpanel - Error Pages

Error Pages หน้าจอสำหรับแจ้งข้อผิดพลาดบนเว็บไซต์ ประกอบด้วย ฟังก์ชั่นสำหรับการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ของคุณ โดยคุณสามารถ เลือกชื่อโดเมนที่ต้องการแแก้ไข และ เลือกข้อผิดพลายที่จะทำการแก้ไขได้


View Cpanel
Host CPANEL
WHM
webhosting cpanel screen - ระบบจัดการเว็บโฮสติ้งด้วย Cpanel-Indexes คือ หน้าจอสำหรับการกำหนดไดเรกทอรี (Indexes) ประกอบด้วย ฟังก์ชั่นการทำงานในการกำหนดค่าในการเข้าชมไดเรกทอรี่ให้แสดงผลในลักษณะที่ต้องการ

Cpanel - Indexes

หน้าจอสำหรับการกำหนดไดเรกทอรี (Indexes)
ประกอบด้วย ฟังก์ชั่นการทำงานในการกำหนดค่าในการเข้าชมไดเรกทอรี่ให้แสดงผลในลักษณะที่ต้องการ


View Cpanel
Host CPANEL
WHM
webhosting cpanel screen - ระบบจัดการเว็บโฮสติ้งด้วย Cpanel- MIME Types หน้าจอสำหรับการสร้างและจัดการกับประเภทสกุลไฟล์ที่จะส่งไปให้เว็บเบราว์เซอร์รู้จัก โดยคุณสามารถ เพิ่มสกุลไฟล์ที่นอกเหนือจากเซิร์ฟเวอร์กำหนดได้

Cpanel - MIME Types

หน้าจอสำหรับการสร้างและจัดการกับประเภทสกุลไฟล์ที่จะส่งไปให้เว็บเบราว์เซอร์รู้จัก โดยคุณสามารถ เพิ่มสกุลไฟล์ที่นอกเหนือจากเซิร์ฟเวอร์กำหนดได้


View Cpanel
Host CPANEL
WHM
webhosting cpanel screen - ระบบจัดการเว็บโฮสติ้งด้วย Cpanel- Track DNS หน้าจอสำหรับการตรวจข้อมูลเครือข่าย  ประกอบด้วย ฟังก์ชั่นตรวจสอบ IP Address ของโดเมนเนม และฟังก์ชั่นสำหรับการตรวจสอบการเชื่อมต่อจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังเซิร์ฟเวอร์

Cpanel - Track DNS

หน้าจอสำหรับการตรวจข้อมูลเครือข่าย
ประกอบด้วย ฟังก์ชั่นตรวจสอบไอพี (IP Address) ของโดเมนเนม และฟังก์ชั่นการตรวจสอบการเชื่อมต่อจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังเซิร์ฟเวอร์


View Cpanel
Host CPANEL
WHM
webhosting cpanel screen - ระบบจัดการเว็บโฮสติ้งด้วย Cpanel-Virus Scanner หน้าจอสำหรับสแกน virus ใน Cpanel ของคุณ ซึ่งประกอบด้วย Scan Mail, Scan Entire Home Directory, Scan Public Web Space, Scan Public FTP Space

Cpanel - Virus Scanner

หน้าจอสำหรับสแกนไวรัส (virus) ใน Cpanel ของคุณ
ซึ่งประกอบด้วย Scan Mail, Scan Entire Home Directory, Scan Public Web Space, Scan Public FTP Space


View Cpanel

แนะนำบริษัท web hosting

เว็บเพจที่เกี่ยวข้อง

คำถามที่ถามบ่อย

บริการลูกค้า

วิธีสั่งซื้อและชำระเงิน

Copyright © 2018 thailandwebhost.com. All rights reserved.
Live chat